Jumaat, 9 November 2012

PERISIAN APLIKASI

OBJEKTIF PEMBELAJARAN
  • Menyatakan jenis dan menghuraikan kegunaan perisian aplikasi iaitu (Pemprosesan Perkataan, Hamparan Elektronik, Persembahan Grafik)

DEFINISI
 - Perisian aplikasi merupakan program yang direka untuk memudahkan membantu pengguna dalam melakukan tugas seharian seperti menaip, mengira atau membuat grafik.
- Perisian juga membolehkan pengguna membaca dan berinteraksi dengan teks, imej dan maklumat lain di laman web semasa melayari internet.
- Jenis perisian aplikasi ialah
         o  perisian pemprosesan perkataan
         o  perisian hamparan elektronik
         o  perisian persembahan
         o  perisian pangkalan data
         o  perisian grafik
         o  pelayan internet
         o  penerbitan meja


JENIS-JENIS DAN FUNGSI PERISIAN APLIKASI

Pemprosesan Perkataan (Word Processing)- Perisian yang boleh melakukan tugas seperti sunting dokumen, cari dan ganti, cantum e-mel, kaki dan kepala dokumen, nota kaki, fungsi matematik, penjana indeks, penjana kandungan dan import/eksport dokumen.
- Kegunaan dalam bidang perniagaan seperti menyediakan maklumat dalam bentuk dokumen seperti memo, laporan, surat menyurat, minit mesyuarat dll yang perlu ditaip.
- Kegunaan awam seperti menaip tugasan, surat, jurnal, log wayang gambar dll.
- Kelebihan perisian:
         o  mencipta dokumen dan menyunting semula
         o  mencetak teks bersama grafik seperti surat, notis, kertas kerja dll.
         o  menyimpan memo atau dokumen yang telah ditaip ke dalam cakera
         o  mencipta di lain masa, mengubahnya, mencetak semula dll dengannya.
- Contoh: Microsoft Word, Lotus AMI Pro, Star Office Writer, Corel WordPerfect dan TexMaker


Hamparan Elektronik (Spreadsheet)


- Perisian ini membolehkan pengiraan dilakukan dengan pantas dan tepat kerana ia berkeupayaan melakukan pengiraan secara automatik pada lajur dan baris apabila nombor-nombor ditukar.
- Kegunaan dalam bidang perniagaan seperti boleh melakukan pengiraan automatik, boleh menganalisa dan merancang perniagaan serta berupaya menterjemah data ke dalam bentuk grafik/data.
- Kegunaan awam seperti dapat menyimpan data belanjawan persendirian yang melibatkan pengiraan yang kompleks dan dapat menghasilkan output samada dalam bentuk elektronik ataupun bentuk cetakan.
- Kelebihan perisian:
         o  mencipta, menyimpan, memadam atau mengedit rekod
         o  menyusun dan menyisih rekod
         o  membuat pengiraan matematik, statistik, kewangan dan kejuruteraan berdasarkan formula.
         o  memeaparkan maklumat dalam bentuk jadual dan carta
- Contoh: Microsoft Excel, Lotus 123 dan FoxPro


Perisian Persembahan (Presentation)


- Perisian ini membantu pembina membuat persembahan dengan mengabungkan unsur animasi, audio, video dan grafik bertujuan untuk menarik perhatian pengguna dan menjadikan persembahan tidak membosankan.
- Kegunaan dalam bidang perniagaan seperti digunakan untuk mempersembahkan/membentang data dan idea kepada pelanggan atau orang awam. Elemen persembahan mungkin terdiri datipada teks, jadual, lukisan klip, gambar atau grafik niaga.
- Kelebihan perisian:
         o  menarik minat penonton/pengguna
         o  memberi motivasi kepada penonton/pengguna
         o  mudah difahami oleh penonton/pengguna
- Contoh: Microsoft PowerPoint, Harvard Graphic dan Lotus Freelance.Pelayar Internet (Browser)


- Pelayar web adalah aplikasi untuk melayari internet. Ia menterjemahkan bahasa-bahasa pengaturcaraan web kepada antaramuka grafik yang dapat dipahami pelayar internet.

- Kelebihan perisian:
         o  menyimpan alamat (URL) sesuatu web kegemaran atau yang sering dilawati
         o  mencetak maklumat yang menarik dalam laman web
         o  menjejak sejarah laman web yang pernah dilawati sebelum ini
         o  memindah turun fail-fail seperti format fail pdf, mp3, doc dll
         o  membuat naik fail-fail tertentu ke komputer pelayan
- Contoh: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari dan Opera.
Share on :

0 ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

.:: SUB TOPIK ::.

 

.:: Disclaimer ::.

Terma dan Syarat

Kandungan yang disediakan di blog ini adalah bertujuan untuk maklumat kepada pengajaran dan pembelajaran bagi pelajar. Pemilik blog ini tidak akan bertanggungjawab ke atas apa-apa kesilapan atau kesalahan maklumat yang terdapat di dalam blog .Pemilik tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerugian dan kerosakan daripada paparan maklumat atau penggunaan maklumat tersebut.

Komen Pada Blog :
Pemilik adalah bertanggungjawab mengubah ataumemadamkan mana mana komen yang di hantar di dalam bog ini sama ada dari segi spam, komen yang tidak senonoh , menyinggung perasaan orang lain...

.:: Contact Us ::.

DPLI - IT UnisZa Group B

Group Compsys6


Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA)

Gong Badak Campus

Gong Badak

21300 Kuala Terengganu

Terengganu Darul Iman

MALAYSIA

Email Group : compsys6@yahoo.com

.:: Followers ::.